Przedstawiamy krótkie podsumowanie po miesiącu prowadzenia akcji Bez Was Nie Będzie Nas! #BezWasNieBedzieNas