Formalnie zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Kielcach zakończyliśmy na początku września. Darów jeszcze nie przekazaliśmy, jak widać dobrze się stało, gdyż do akcji postanowili przyłączyć się fani Korony Ślichowice&Dalnia Korona Kielce. Jak mówi przysłowie „lepiej późno, niż wcale”. Dzięki chłopaki za okazane serce. Piąteczka!